Violet de primӑvarӑ

maria_furnea_flori de_veiolet

Primӑvarӑ cu plete de toamnӑ târzie,
Rӑsӑritӑ aurӑ din gerul cumplit
M-ai rostit cu urme sfioase de nadӑ,
Freamӑtӑ zorii sӑ-ţi cânt în vecie
Lacrimӑ toarsӑ în fuioare de varӑ.

© Ioana HAITCHI, 13.03.2017, Klausenburg
Foto: Maria Furnea, Flori de veiolet
© Ioana HAITCHI – Copyright – Toate drepturile rezervate

Save

Reclame

Singurӑtӑţi

Albena Vatcheva  (34)

Mai rupe o bucatӑ din mine
Sӑ îţi fie de cinӑ
Sau de un loc pentru inimi,
Nu mai ştiu când e de plâns
Şi nici când e de rӑsӑrit, de apus,
Curg întruna, ele, curg
Şi nu au unde se opri…
Mai rupe şi aşazӑ o stavilӑ
Sӑ ne putem privi.
***
Cât de bӑtrân poate fi Dumnezeu
Şi Lui îşi roagӑ toate cele,
Sӑ-i fie de cinӑ, sӑ-i fie de inimi,
Tӑlpile goale o lacrimӑ sӑ-i spele,
Ca o sfântӑ nӑscutӑ în temniţӑ
Mi-am drӑmuit citirile poemelor,
Mai rupe, sӑ se opreascӑ, rupe suspine,
Am o poftӑ de singurӑtӑţi,
Fie ele cu tine.
***
© Ioana HAITCHI, 11.03.2017, Klausenburg
Foto: Albena Vatcheva, Eternity
© Ioana HAITCHI – Copyright – Toate drepturile rezervate

Save

(A)bisuri

untitled
Albena Vatcheva

Ȋn ziua de trei eşti deja în ziua de patru?
Mâine îţi va fi un bis ori vei strânge dupӑ furtunӑ?
(Nu) te ascult, de fapt (nu) exişti,
altfel mi-ar trebui prea multe (a)bisuri-cununӑ.
***
Chiar şi personajul e la sfârşitul piesei,
cortina încӑ se joacӑ,
(nu) ne vedem, ba da, ba nu,
dar cineva aplaudӑ.
O vor ridica foarte curând aceleaşi manivele
care mântuie pe o sticlӑ de geam
rӑnirea de stele.
***
© Ioana HAITCHI, TREI (spre patru) martie 2017, Klausenburg
Foto: Albena Vatcheva
© Ioana HAITCHI – Copyright – Toate drepturile rezervate

Grӑdinӑ în surdinӑ

georgi-petrov-violet-dreams

Mi-e aerul spiţă şi roată cuvântul
În lacrima-coardă suspendată-ntre sfere,
Şotron peste lume. E-o joacă avântul.
Zâmbeşte doar luna înmuiată în miere.

În ziua timidă cu trestii legată
De urechile nopţii ascunse în şoapte,
Şotronul, cuvântul şi luna-mbăiată
Îşi trimit răvaşe-n cireşele coapte.

Se adună, se cunună miresmele-n vişini
De zahăru-i copt să-şi anunţe grădina,
Pe sămânţa ce-i curge podoabă în streşini
Se aşterne ghirlandă bogată, lumina.

© Ioana HAITCHI, 15.04.2015, Klausenburg
Foto: Georgi Petrov, Violet dreams
© Ioana HAITCHI – Copyright – Toate drepturile rezervate

Pentru o singurӑ zi

cropped-ioana-haitchi2.jpg

Ai îmbӑtrânit prea mult
într-o singurӑ zi,
Era ziua aceea
când mi-ai scris într-o doarӑ,
Ba da, ba nu, ba nu, ba da,
N-ai fost atent
şi mâna ta n-a ştiut rândui
Gândul spre o altӑ searӑ.
***
Despre cum ne va fi,
Despre ce am fi fost
Morarul va cerne
în trupul de os,
Acolo, eterne
iubiri vom trӑi,
Aici ai ucis,
ai ucis prea mult
Pentru o singurӑ zi.
***
© Ioana HAITCHI, 19.02.2017, Klausenburg
Foto: Ioana Haitchi
© Ioana HAITCHI Copyright – Toate drepturile rezervate

Save

Save

Violet de iarnӑ

violet-de-iarna

Peste geana ei cea stângӑ
Amintirea stӑ sӑ plângӑ,
Cӑci urechea lui cea dreaptӑ
Nu aude nicio şoaptӑ.

Îşi face floare din ninsoare
Din nămeţi ridicӑ mână,
Ochiul crud roieşte soare
Şi din fluier o cunună.

Este gata sӑ-şi adoarmӑ
Are macii în ferestre,
Violetul îşi dezmiardӑ
Peste lada ei de zestre.
***
© Ioana HAITCHI, 18.2.2017, Klausenburg
Foto: Internet
© Ioana HAITCHI – Copyright – Toate drepturile rezervate

Mereu prima

eva-si-cami

(Evei Maria Salvanu-Cojocaru)
***
Te ţin minte din ziua care se dorea a fi mereu prima,
Mereu prima culegând merele roşii,
Mereu prima la îndrӑgostit,
Mereu prima în dimineţi toride la malul mӑrii,
Când rӑcoarea o poţi întinde peste trupul odihnit.

Te ţin minte cuibӑritӑ în palma unui poem,
Mereu prima în ochii blânzi ai mamei tale,
Mereu prima culegând inimi pentru holda de zmeie,
Mereu cu prima lacrimӑ curӑţind povestea de iubire,
Cu dramul de bunӑtate dintr-un suflet de femeie.

Te ţin minte în calendarul de azi,
Mereu prima cӑutându-l pe Adam,
Te ştiu aşa cum mereu o sӑ fii,
Cu sufletul ce ştie toate vӑmile,
Mereu prima împӑrţind veşnicii.
***
La mulţi ani cu bucurie, Eva!
***
© Ioana HAITCHI, 18.02.2017, Klausenburg
Foto: Eva Cojocaru
© Ioana HAITCHI – Copyright – Toate drepturile rezervate