Revista ALTERNANȚE (München) – nr. 4(17)/2017 pdf

A apărut (la München) Revista ALTERNANȚE – nr. 4(17)/2017 pdf.

SUMAR

Editorial …………………………………………………………………1
Dorin Tudoran – Cartea – poeme………………………………………………..5 – 6
Dan Anghelescu – Vintilă Horia – Credința – eseu………..7 – 10
Sonia Elvireanu – Șoapta de zăpadă – poem……………………….10
Liviu Antonesei – Poeme din primăvară- ………………..11 -12
Bedros Horasangian – Doamna cu cățelul – eseu……………….13 -14
Lucian Vasiliu – Poem întru celebrarea – poeme……………………………15
Theodor Damian – Valoarea limbii stramoșești- eseu………..16 -18
Dan Danilă – Din testamentul lui Villon – poem ………18
Mircea Doreanu – Minus obscur – poeme………………………….19 – 20
Wolfgang Hilbig – Mi-ați construit o casă -poeme……………21- 23
versiunea românească: Andrei Zanca
Bianca Marcovici – Avertisment către – poeme………………….24
Dorin David – Interviul – piesă de teatru……………………………………..25 – 28
Radu Ciobanu – O superproducție – eseu………………………………..29 – 30

Paul Tumanian – Hotelul Țărmul armoniei – proza…….31 – 33
Leon-Iosif Grapini – La oraș întâia oară – proza…………………34 – 38
Hans Dama – Schilfgesang – Poem…………………………………………38
Christopher Kloeble – Herr Erwig – Prosa…………………………..39 – 42
Gheorge A. Neagu – Anodyne…. – Prosa……………………….43 – 45
traducere: Patricia Lidia
Susann Blochberger – James B. oder – Prosa………………..46 – 47
Adriana Weimer – Niederkniend – Poeme…………………………..48
traducere: Hans Dama
Dan Chiriac – Kyre – Haushoheliebe…. – Prosa……………49 – 50
traducere: Alina Nicoleta Borger
Ingeborg Bachmann – Menschenlos – Poeme………………………51 – 52
traducere: Ioana Haitchi
Simion Danilă – Am Grab von Peter Jung-Poem………………………..52
traducere: Hans Dama
Yechuda Amichai – Poem fără sfârșit – poeme………………………53 – 54
traducere: Adrian Grauenfels
Persida Rugu-Umbra fluturelui de abanos – poeme…………………..55
Veronica Balaj – Distanțe dilematice – poeme……………………….56
Paul Sârbu – Hârtia de scris – poeme…………………………57

Otilia Hercuț – Izvor și raspântec – poeme……………………………………….58
Ion Haineș – Templul cuvântului – poeme…………………………………….59
Vasile Gogea – Un clopot de aer – poeme………………………………………60

Poemele traduse de Ioana HAITCHI din Ingeborg Bachmann le gӑsiţi la pag. 52-53.

Puteţi descӑrca revista de aici

Reclame

Ȋnstrӑinare (Entfremdung)

three-paths-to-the-lake-by-ingeborg-bachmann-L-i42N8s

Ȋnstrӑinare (Entfremdung)

Ȋn pomi nu mai pot vedea niciun pom.
Crengile sunt fӑrӑ frunzele pe care le ţin în vânt.
Fructele sunt dulci, dar fӑrӑ dragoste.
Nici mӑcar nu saturӑ.
Ce poate fi?
Prin faţa ochilor îmi zboarӑ pӑdurea,
pe lângӑ urechile mele, pӑsӑrile gura-şi închid,
pentru mine, culcuş nu va fi nicio pajişte.
Sunt sӑtulӑ de timp
şi flӑmândӑ de el.
Ce poate fi?

Noaptea vor arde focuri pe munţi.
Sӑ pornesc, de ele iar sӑ mӑ apropii?

Ȋn drum nu mai pot vedea niciun drum.

© Ioana HAITCHI, 14.05.2017, auf dem Weg nach Hause
Foto: Ingeborg Bachmann (1926 – 1973)
© Ioana HAITCHI – Copyright – Toate drepturile rezervate

Entfremdung

In den Bäumen kann ich keine Bäume mehr sehen.
Die Äste haben nicht die Blätter, die sie in den Wind halten.
Die Früchte sind süß, aber ohne Liebe.
Sie sättigen nicht einmal.
Was soll nur werden?
Vor meinen Augen flieht der Wald,
vor meinem Ohr schließen die Vögel den Mund,
für mich wird keine Wiese zum Bett.
Ich bin satt vor der Zeit
und hungre nach ihr.
Was soll nur werden?

Auf den Bergen werden nachts die Feuer brennen.
Soll ich mich aufmachen, mich allem wieder nähern?

Ich kann in keinem Weg mehr einen Weg sehen.

© Ingeborg Bachmann

Save

Destin omenesc (Menschenlos)

Ingeborg Bachmann

Castelul fermecat al norilor în care plutim…
Cine ştie, dacă n-am trecut deja prin multe ceruri
cu ochii strălucind?
Noi, cei exilaţi în timp
şi din spaţiu rostogoliţi,
noi, zburători prin noapte şi abis.

Cine ştie, dacă n-am zburat deja pe lângă Dumnezeu
şi fiindcă am străpuns cerul fără să-l vedem
şi seminţele noastre mai departe le răspândim,
doar pentru a trăi în mai întunecate seminţii,
acum din vină, plutim?

Cine ştie, dacă nu din trecut, murim prelung?
Sfera norilor tot mai sus ne îndrumă.
Aerul deja subţiat, mâinile ni le-amorţeşte
şi când se frânge glasul şi suflarea ni se-opreşte?
Rămâne vraja pentru clipele din urmă?

© Ingeborg Bachmann
© Traducerea Ioana HAITCHI, 14.02.2016, Klausenburg
Foto: Internet

Menschenlos

Verwunschnes Wolkenschloß, in dem wir treiben…
Wer weiß, ob wir nicht schon durch viele Himmel
so ziehen mit verglasten Augen?
Wir, in die Zeit verbannt
und aus dem Raum gestoßen,
wir, Flieger durch die Nacht und Bodenlose.

Wer weiß, ob wir nicht schon um Gott geflogen,
und, weil wir pfeilschnell schäumten ohne ihn zu sehen
und unsre Samen weiterschleuderten,
um in noch dunkleren Geschlechtern fortzuleben,
jetzt schuldhaft treiben?

Wer weiß, ob wir nicht lange, lang schon sterben ?
Der Wolkenball mit uns strebt immer höher.
Die dünne Luft lähmt heute schon die Hände,
und wenn die Stimme bricht und unser Atem steht ?
Bleibt Verwunschenheit für letzte Augenblicke?

© Ingeborg Bachmann
© Ioana Haitchi – Copyright – Toate drepturile rezervate

Save