Arhivӑ personalӑ

ANUARUL IV al şcoalei medii de fete a statului din Bistriţa Anul şcolar 1922/23
Întâlnire cu Episcopul Iuliu Hossu