Poezie

Bontón
Catargele dintr-un sărut
Cucii tineri
Buzele-corăbii
Buzele-cuiburi
Păpădia